Spelsajter blockerade

I framtiden kan det bli så att utländska spelaktörer blir blockerade från den svenska spelmarknaden. Man ser nämligen över olika sätt att göra ett licenssystem verklighet.

6429227-page-not-found-sign

Nu ska man se över en lagändring på den svenska spelmarknaden och denna kan leda till att vissa spelsajter blir blockerade för svenska användare, skriver Aftonbladet. Man funderar nämligen på att införa ett så kallat licenssystem där endast de aktörer som fått tillstånd att finnas på den svenska marknaden kommer att kunna göra det. För att då stänga ute de företag som inte fått tillstånd i Sverige är alltså ett av förslagen att man genomför en IP-blockering av dessa. Förslaget om en blockering har fått mycket kritik från olika håll och man har ansett att detta är dåligt både för demokratin och för det öppna IT-samhället.

Sajter blir blockerade

Licenssystemet kommer troligtvis att införas i Sverige och om man håller borta de aktörer som inte har tillstånd med en blockering återstår att se. Skulle man lösa det hela på så sätt innebär detta alltså att en mängd spelbolag faktiskt inte skulle få finnas kvar på den svenska marknaden och skulle man som svensk besöka deras sajter kan man alltså inte komma in på sidan. Ett av de företag som skulle kunna drabbas är det populära spelföretaget Unibet och de har självklart redan börjat fundera på vad detta kan innebära för dem. Mer om dem och deras funderingar kan man läsa här.

Får mycket kritik

Frågan är dock om förslaget har fått för mycket kritik för att kunna göras till verklighet. Redan när man bara funderade på att föreslå detta fick man mycket kritik från olika håll. I Svenska Dagbladet kan man läsa att både internetleverantörer, Polisen och Netnod tycker att förslaget är en farlig väg att gå.