Nytt sätt att upptäcka spelmissbruk

Unga män är den grupp som är i högriskzonen för att bli spelberoende, något som för bara tre år sedan kommit att klassas som en beroendesjukdom i klass med alkohol- och narkotikamissbruk vilket ger rätt till behandling. Men det gäller att fånga upp dessa personer innan missbruket blommar ut – och den uppgiften är något som en grupp forskare tagit sig an att tackla.

dudeGoesOhNoes ångest stressBland 2016 års nya casinon finns en uppsjö av både online- och mobilcasinon och det står klart att spel, och framförallt spel om pengar, är mer tillgängligt än någonsin förr. Något som också gjort att spelmissbruket runt om i landet ökar, och främst ökar beroendet bland unga män i åldersgruppen 16 till 29 år enligt Folkhälsomyndigheten skriver Dagens Nyheter. Det är något som man dock vill råda bot på och i en pilotstudie som Uppsala universitet genomfört kan man nu ha hittat ett effektivt sätt att både upptäcka personer i högriskzonen och behandla dessa innan spelandet blommar ut i ett regelrätt spelberoende.

Frågeformulär på vanliga vårdcentralen

Studien som forskarna på Uppsala universitet genomfört är i form av ett frågeformulär som man på tre olika vårdcentraler i Mellansverige låtit vanlig vårdpersonal, efter utbildning, ställa till sina patienteter. Genom dessa kan man sedan avgöra vilka patienter som hamnar i högriskzonen för spelberoende vilket man sedan behandlar genom samtal med dessa personer. Dock blev resultatet inte riktigt vad man väntat sig skriver tidningen UNT eftersom att av de 537 personerna som svarat på frågeformuläret var det 34 stycken som hamnade i högriskzonen varav 19 tackade ja till samtal men endast sex personer av dessa dök upp för uppföljning. Därför kommer man utvidga och modifiera studien för att se om denna sorts interventioner ger verkan då det resultat man i dagsläget har är för litet för att kunna dra några konklusiva slutsatser från.

Kort om spelberoende:

  • Två procent – omkring två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare och störst är andelen män enligt statistik från regeringen.
  • Vanligast hos utsatta – spelproblem finns hos alla samhällsskick men är vanligare hos personer i utsatta situationer såsom exempelvis utlandsfödda och låginkomsttagare.
  • Närmare 76 500 barn lever hos anhörig som är problemspelare.