Interventioner – fungerar de?

Skolflickor i KanadaVad kan man göra för att undvika att svenskar hamnar i spelmissbruk? Det är en fråga som Folkhälsomyndigheten arbetar med. I en rapport konstaterar myndigheten att det finns flera kunskapsluckor när det gäller vilka preventiva åtgärder som verkligen har effekt.

Att förebygga spelmissbruk är viktigt, men hur ska man göra? Forskningen är ganska mager, vilket visas i en sammanställning av den tillgängliga forskningen som Folkhälsomyndigheten har producerat. En insats som har visat sig kunna ha effekt på spelandet är interventioner i skolan, men denna metod verkar inte kunna minska risken för att utveckla ett spelberoende. Det finns dock ett undantag, och det är programmet Stacked Deck, som utvecklats i Kanada. Detta program består av fem lektioner, inriktade på spelproblem och hur man kan förebygga dem.

Informations– och varningsmeddelanden som dyker upp under spelet kan ha en spelförebyggande effekt, men den effekten är kortvarig. Därför måste meddelandena upprepas många gånger.

Att begränsa tillgängligheten kanske fungerar, men det har inte forskats tillräckligt på detta område. En ska som troligen skulle minska spelandet är om man höjde skatten på spel på nätet, eftersom detta skulle höja kostnaderna för spelarna. Det är dock osäkert hur detta skulle slå mot olika grupper i samhället. Precis som det finns olika typer av alkoholister finns det antagligen olika typer av spelmissbrukare.

Sverige har en speciell spelpolitik, och det har inte gjorts särskilt många studier i en svensk kontext, eller i en kontext som liknar den svenska.

Man måste också komma ihåg att många av de studier som görs inom psykologi, och som skulle kunna ha betydelse för utformningen av spelpolitiken, görs i form av små studier på frivilliga. Dessa frivilliga är ofta psykologistudenter, som deltar i experimenten för att dryga ut sitt studiemedel. Det kan göra det svårt att dra slutsatser som är applicerbara på den kommersiella spelmarknaden. Ofta är också det statistiska underlaget litet.