Har din kollega spelproblem?

Poker på surfplattaSpelmissbruk kan vara allvarligt, och precis som många andra typer av missbruk är det lättare att komma till rätta med problemen om de upptäcks i tid. Ofta är det kollegorna som slår larm, men då gäller det att de vet vilka varningssignalerna är.

Idag har de flesta som är i yrkesaktiv ålder en dator hemma. Många av oss tillbringar också större delen av arbetsdagen framför en dator. Spel om pengar finns tillgängligt online, dygnet runt, och spelen är utformade för att genom direkt återkoppling, ljud och visuella effekter få folk att spela mer. Det innebär att man kan spela hela sin vakna tid, och har man tillgång till företagets konto- eller kreditkortsuppgifter kan det gå riktigt illa.

Därför är det viktigt att vara vaksam på tecken på att en person har utvecklat, eller är på väg att utveckla, ett spelberoende. Alna, ett företag som hjälper arbetsgivare att upptäcka och komma till rätta med olika typer av missbruk i arbetslivet, har tagit fram en checklista för att upptäcka spelproblem bland de anställda.

Den typiske problemspelaren är enligt Alna en man mellan 18 och 24, med gymnasieutbildning eller lägre, som arbetar deltid och har låg inkomst. Rökare är också överrepresenterade bland spelmissbrukare. Sedan finns det också situationsbaserade faktorer, bl.a. en plötslig förbättring av ekonomin, omorganisation på arbetsplatsen och enformiga arbetsuppgifter. En annan grupp som är extra mycket i riskzonen är kvinnor i åldern 45 till 65 år. Även här spelar utbildningsnivån roll.

Alnas checklista är lång, och det finns inte utrymme att gå igenom hela här. Några tecken att vara uppmärksam på är de följande:

  • Den anställda har stora känsloutbrott, och hens humör upplevs som våldsamt.
  • Arbetstiderna förändras – den anställda börjar arbeta mer, komma in senare, eller gå hem från arbetet senare.
  • Konflikterna med arbetskamraterna blir fler.
  • Den anställda får svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter, och glömmer bort uppgifter eller möten.
  • Den anställda skrattar inte längre åt skämt, och verkar inte förstå humor.